Leefbaar Zeewolde stemt tegen datacenter

Leefbaar Zeewolde wilde deze en komende generaties niet opzadelen met de energievraagstukken die de komst van een datecenter met zich meebrengt.

Niemand weet waar de groene energie vandaan moet komen om het datacenter draaiende te houden én het blijft ongewis wat er met de restwarmte gaat gebeuren. Leefbaar Zeewolde wijst erop dat een plaatsing van vele extra windmolens op ons grondgebied niet is uitgesloten. Het datacenter garandeert voor 20 jaar warmte maar dan zijn de miljoeneninvesteringen in warmte-infrastructuur nog lang niet terugverdiend.

Verder vindt de lokale partij dat de participatie van de Zeewolder bevolking in opmaat naar dit bestemmingsplan ver onder de maat is gebleven.  70 procent van de Zeewolder bevolking bevestigt deze uitspraak in een door hogeschool Windesheim uitgevoerde enquête.

Ben Sonneveld fractievoorzitter. ‘Door deze beslissing zadel je deze en toekomstige generatie op met een enorm energievraagstuk waar gewoon niet over is nagedacht. Jammer, maar misschien biedt Den Haag uitkomst’.
Er zijn aanwijzingen dat de landelijke politiek de regie overneemt en de komst van het datacenter gaat heroverwegen. Leefbaar Zeewolde blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Betoog Ben Sonneveld:  Datacenter

Betoog Helmut Hermans: Transparantie en participatie ontbreekt

Betoog Els van Es:  Ongelijk groot beslag op duurzame energie

Betoog Evert Ekker :   Eén vijfde restwarmte gebruik is niet acceptabel

Betoog Theun Schaaf : Wij stervelingen betalen 50 cent voor een kW stroom

Energiestromen:  20211216.16 Ruimtelijk kader Trekkersveld IV_beantwoording technische vraag fractie LZ inzake energiestromen datacenter en warmtenet

Enquête:   Onderzoek Leefbaar Zeewolde kwaliteit voorlichting

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

4 + 0 = ?

Contactgegevens

Egelpad 5
3892 VS, Zeewolde

Tel: 06 – 46 44 39 41

Bankrekeningnummer NL87RBRB8842136190 t.n.v. Leefbaar Zeewolde. Wij zijn als ANBI geregistreerd. Uw gift wordt zeer op prijs gesteld en is aftrekbaar van de belastingen.