Wel of niet doneren?

De gevolgen van de aardbeving in Turkije en Syrie zijn vreselijk. Inmiddels hebben meer dan 40.000 mensen de aardbeving niet overleefd en zijn er duizenden gewonden. Uit medeleven met alle slachtoffers en nabestaanden van deze ramp in Turkije en Syrië hebben veel mensen binnen Leefbaar, maar ook vele Zeewoldenaren geld gedoneerd aan Giro 555.

Ook zijn er mooie en goede initiatieven gestart om geld op te halen voor Giro 555. Basisscholen die sponsorlopen organiseren of zelfgemaakte kunst veilen, kerken die geld inzamelen en inmiddels is er een vrachtwagen vol hulpgoederen uit onder meer Zeewolde gearriveerd in Turkije.

Ligt het voor de hand dat de gemeente Zeewolde ook geld moet doneren aan Giro 555 voor noodhulp in het gebied? Leefbaar Zeewolde heeft daar nog wel een aantal vragen bij. Als er namens de gemeente een bedrag wordt gedoneerd voor noodhulp bij deze ramp, geldt dat dan ook voor andere nationale en internationale rampen?

Welk bedrag mag er dan namens de gemeente gedoneerd worden? Is dat een bedrag per inwoner en zo ja, hoeveel dan of zijn er andere opties denkbaar?

Rijksoverheid doneert 

Belangrijk om te benadrukken is dat het om geld gaat wat niet van de gemeente is, maar geld van de inwoners. De raad moet dus wel kunnen uitleggen en verantwoorden waarom het geld op een bepaalde manier is besteed. Volgens Leefbaar Zeewolde moeten de afspraken helder zijn over wel of niet doneren aan goede doelen. 

Formeel ligt de taak om noodhulp te geven bij de Rijksoverheid, die geld beschikbaar heeft  voor ontwikkelingshulp. De Rijksoverheid heeft ook al toegezegd een bedrag beschikbaar te stellen voor noodhulp in Turkije en Syrië. 

Wat is uw mening?

Wat is verder de mening van de inwoners in Zeewolde over dit onderwerp? Vinden onze inwoners het überhaupt wel een taak van de gemeente om geld te doneren aan een goed doel?
Dit onderwerp lijkt Leefbaar Zeewolde daarom ook uitstekend geschikt voor burgerparticipatie. Via bijvoorbeeld het burgerpanel kan dan aan de inwoners gevraagd worden wat hun mening is.

Kortom, Leefbaar Zeewolde is niet tegen het doneren aan een goed doel, maar het moet geen willekeurig en op emotionele basis genomen besluit zijn. Naar onze inwoners toe moet uitgelegd kunnen worden, waarom er bij deze ramp wel geld gedoneerd zou moeten worden en bij andere rampen bijvoorbeeld niet. Leefbaar Zeewolde zou graag hierover samen met de andere partijen in de raad van gedachten willen wisselen om zo tot een gezamenlijk voorstel te komen met heldere kaders en burgerparticipatie.

Reageren of een vraag stellen? Stuur ons een bericht:

4 + 0 = ?

Contactgegevens

Egelpad 5
3892 VS, Zeewolde

Tel: 06 – 46 44 39 41

Bankrekeningnummer NL87RBRB8842136190 t.n.v. Leefbaar Zeewolde. Wij zijn als ANBI geregistreerd. Uw gift wordt zeer op prijs gesteld en is aftrekbaar van de belastingen.