Artikelen door Evert Ekker

Voorkom verjaring van mogelijke schade door Lelystad Airport

Verwacht u in de toekomst schade door laagvliegroutes Lelystad Airport? Kom dan nu in actie! Het luchthavenbesluit Lelystad Airport is op 1 april 2015 in werking getreden. Op grond van de Wet Luchtvaart kan een belanghebbende die schade van een vliegveld (Lelystad Airport) ondervindt een schadeclaim indienen. Het recht op vergoeding voor schade verloopt na […]

Artikel 36 vragen over kosten Veiligheidsregio/brandweer

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft in november Artikel 36 vragen gesteld over de toenemende kosten die voor de brandweer betaald moeten gaan worden. Onze brandweer is onderdeel van de Veiligheidsregio Flevoland waarin hulpverlenende diensten zijn samengebracht. Lees hier de vragen en de beantwoording waaruit blijkt dat wij als gemeente sinds de regionalisering in 2009 […]

Toekomst visie Zeewolde 2040 aan de gemeenteraad gepresenteerd

Op 4 December jl. werd in The Lux de “Toekomstvisie Zeewolde 2040” aan de gemeenteraad gepresenteerd. Met een uitgebreide inventarisatie en enquête die in april tijdens de woonmanifestatie begon, is dit visiedocument wat inwoners van Zeewolde in de toekomst 2040 van hun dorp verwachten. Burgemeester GerritJan Gorter nam als voorzitter van de gemeenteraad de Toekomstvisie […]

Leefbaar Zeewolde ageert tegen zonnepanelen in het Horsterwold

Tijdens de commissievergadering van donderdag 31 oktober maakte Leefbaar Zeewolde duidelijk dat ze niets ziet in de plannen om 7 ha zonnepanelen neer te zetten in het bos nabij de rotonde Spiekweg-Kruisboog langs de Groenewoudseweg. Het plangebied is gelegen aan de noordrand van het Horsterwold tegen de wijk Horsterveld Noord. Ben Sonneveld, fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde hierover: “Mensen […]

‘Eerste plogging event in Zeewolde vraagt naar meer’

  ‘Zeewolde Zonder Zwerfafval’ bleek een aansprekende motivatie voor ongeveer 45 deelnemers aan het eerste plogging event in ons dorp. Leefbaar Zeewolde, de organisator van het event is tevreden en denkt aan een vervolg.  Zaterdag 28 september werd ’s ochtends door de Leefbaren een tent ingericht nabij de oversteekplaats van de Albert Heijn. Hier kregen […]

Bestuursverandering

Afgelopen maandag heeft Reinier van Baalen op de Algemene Ledenvergadering afscheid genomen als secretaris van Leefbaar Zeewolde. Reinier bekleedde deze functie al geruime tijd, ook in de vorige raadsperiode waar hij tevens als burgerraadslid deel uit maakte van de raadscommissie Onderwijs en Welzijn en de raadswerkgroep Vergaderwijze. Het bestuur en fractie is Reinier zeer erkentelijk […]

Zegt het voort: ‘Eerste plogging event in Zeewolde op 28 september’

Onder het motto ‘Zeewolde Zonder Zwerfafval’ organiseert Leefbaar Zeewolde op zaterdag 28 september het eerste plogging event in ons dorp. Plogging, een samenvoeging van de woorden ‘plocka’ (pakken; Zweeds) en ‘joggen’ combineert hardlopen met het verzamelen van zwerfafval in een meegenomen vuilniszak. Zwerfafval is Nederlands grootste ergernis bleek uit een onderzoek van 1,9 miljoen klachten […]

Algemene beschouwingen; Terug naar huis

Terug naar huis Algemene beschouwingen, uitgesproken in de raadsvergadering van 27 juni 2019 Meneer de voorzitter, Het is weer tijd om op vakantie te gaan. De raad gaat met reces en vele Zeewoldenaren zullen binnenkort de koffers pakken en naar de verschillende vakantieoorden vertrekken. Weet u wat altijd zo leuk is als je weggaat…., dat […]