Artikelen door

36 Vragen en antwoorden over het datacenter

Op 22 april jl. heeft het college van B&W de 36 vragen beantwoord. U kunt de antwoorden hier lezen: 20210319 LZ Vragen over het Datacenter_A ————————– Leefbaar Zeewolde heeft 36 artikel 36 vragen aan het gemeentebestuur gestuurd. Met de antwoorden wil Leefbaar Zeewolde haar oordeel gaan vormen over de komst van het datacenter. De vragen […]

Leefbaar Zeewolde reactie op onderzoeksrapport BING

In een extra raadsvergadering op 4 februari jl. heeft Leefbaar Zeewolde gereageerd op het onderzoeksrapport BING welke in opdracht van de gemeenteraad gemaakt is. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag is gesteld: “Heeft zich een integriteitsprobleem voorgedaan bij de planvorming en besluitvorming over het zonnepark aan de Groenewoudseweg bij de gemeente en direct betrokken partijen?” Ter […]

Laat van u horen!

In opdracht van Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie Zeewolde wordt een onderzoek gedaan naar de leefbaarheid voor zestig plus inwoners die niet meer in het arbeidsproces actief zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Een belangrijk element in het onderzoek is een enquête waarin we willen horen hoe u […]

Provincie reageert op essay van Leefbaar Zeewolde over Datacenter

Leefbaar Zeewolde reageert terug. In het essay “De achilleshiel van het Datacenter” stelt Leefbaar Zeewolde dat de komst van het Datacenter niet de opmaat moet zijn tot een wildgroei aan windmolens en zonnevelden in het dorp die klimaatneutraliteit van ons dorp moeten borgen. Het essay van fractievoorzitter Ben Sonneveld toont aan dat de komst van […]