Artikelen door Evert Ekker

Slagvaardig en Eensgezind

De gevolgen op de uitbraak van het coronavirus hebben in ons land tot ongekende maatregelen geleid. Het dagelijkse leven komt goeddeels tot stilstand. Openbare gelegenheden als cafés, restaurants, musea, theaters, bioscopen en kapperszaken hebben hun deuren gesloten maar ook scholen, universiteiten en bibliotheken zijn niet meer toegankelijk. Sportwedstrijden en tal van andere evenementen zijn afgelast. […]

Stuitend beleid vraagt om stuitingsbrief

“U moet nu klagen”. “Maar er valt niets te klagen”. “U moet nu klagen anders vervallen al uw rechten om in de toekomst te klagen.” Deze absurde dialoog vat de kern samen van het probleem waarmee mensen worden geconfronteerd die in de toekomst last krijgen van Lelystad Airport. Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie bieden gelukkig […]

Voorkom verjaring van mogelijke schade door Lelystad Airport

Verwacht u in de toekomst schade door laagvliegroutes Lelystad Airport? Kom dan nu in actie! Lees hier Factsheet nadeelcompensatie Lelystad Airport van het Ministerie van  Infrastructuur en Waterstaat Het luchthavenbesluit Lelystad Airport is op 1 april 2015 in werking getreden. Op grond van de Wet Luchtvaart kan een belanghebbende die schade van een vliegveld (Lelystad Airport) […]

Artikel 36 vragen over vaardiepte Wolderwijd

Samen met de ChristenUnie heeft Leefbaar Zeewolde artikel 36 vragen gesteld over de vaardiepte van het Wolderwijd in de nabijheid van de haven. Op twee plaatsen (winvlak 4 en 5) is deze uitgediept om onder meer de bereikbaarheid van de haven te vergroten. Er zijn diverse meldingen geweest waarbij bleek dat de minimale vaardiepte van […]

Geen geld van Algemene Uitkering naar Veiligheidsregio Flevoland

Leefbaar Zeewolde vindt het ontoelaatbaar dat de Veiligheidsregio Flevoland zondemeer geld gaat ontvangen uit de Algemene Uitkering. Deze rijksbijdrage aan de gemeente en de verdeling daarvan liggen onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenteraad en kunnen dus niet door Gemeenschappelijke Regelingen zoals de Veiligheidsregio geclaimd worden. Raad en College van Zeewolde zullen een zienswijze hierover indienen […]

Lelystad Airport en Code Openbaar bestuur

Brief van ChristenUnie en Leefbaar Zeewolde     |   3 februari 2020       Code openbaar bestuur Lelystad Airport wacht op het groene licht van minister Cora van Nieuwenhuizen. De luchthaven, voor vele tientallen miljoenen aangepast om vakantievluchten te gaan verzorgen werd zo’n 15 jaar geleden voorgewend als belangrijk werkgever voor de regio en Lelystad in […]

Artikel 36 vragen over kosten Veiligheidsregio/brandweer

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft in november Artikel 36 vragen gesteld over de toenemende kosten die voor de brandweer betaald moeten gaan worden. Onze brandweer is onderdeel van de Veiligheidsregio Flevoland waarin hulpverlenende diensten zijn samengebracht. Lees hier de vragen en de beantwoording waaruit blijkt dat wij als gemeente sinds de regionalisering in 2009 […]

Toekomst visie Zeewolde 2040 aan de gemeenteraad gepresenteerd

Op 4 December jl. werd in The Lux de “Toekomstvisie Zeewolde 2040” aan de gemeenteraad gepresenteerd. Met een uitgebreide inventarisatie en enquête die in april tijdens de woonmanifestatie begon, is dit visiedocument wat inwoners van Zeewolde in de toekomst 2040 van hun dorp verwachten. Burgemeester GerritJan Gorter nam als voorzitter van de gemeenteraad de Toekomstvisie […]

Leefbaar Zeewolde ageert tegen zonnepanelen in het Horsterwold

Tijdens de commissievergadering van donderdag 31 oktober maakte Leefbaar Zeewolde duidelijk dat ze niets ziet in de plannen om 7 ha zonnepanelen neer te zetten in het bos nabij de rotonde Spiekweg-Kruisboog langs de Groenewoudseweg. Het plangebied is gelegen aan de noordrand van het Horsterwold tegen de wijk Horsterveld Noord. Ben Sonneveld, fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde hierover: “Mensen […]