Voltallige gemeenteraad vindt de Toekomstvisie een goede positieve basis

Op 6 februari jl. tijdens de Commissievergadering Bestuur, Ruimte en Samenleving hebben alle acht politieke partijen in de gemeenteraad van Zeewolde de Toekomstvisie omarmt als het uitgangspunt voor de verdere verkenning naar de nieuwe Structuurvisie.  Portefeuillehouder Winnie Prins kreeg menig compliment voor het traject wat hiertoe vorig jaar samen met de inwoners van Zeewolde is gevolgd. […]

Geen geld van Algemene Uitkering naar Veiligheidsregio Flevoland

Leefbaar Zeewolde vindt het ontoelaatbaar dat de Veiligheidsregio Flevoland zondemeer geld gaat ontvangen uit de Algemene Uitkering. Deze rijksbijdrage aan de gemeente en de verdeling daarvan liggen onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenteraad en kunnen dus niet door Gemeenschappelijke Regelingen zoals de Veiligheidsregio geclaimd worden. Raad en College van Zeewolde zullen een zienswijze hierover indienen […]

Lelystad Airport en Code Openbaar bestuur

Brief van ChristenUnie en Leefbaar Zeewolde     |   3 februari 2020       Code openbaar bestuur Lelystad Airport wacht op het groene licht van minister Cora van Nieuwenhuizen. De luchthaven, voor vele tientallen miljoenen aangepast om vakantievluchten te gaan verzorgen werd zo’n 15 jaar geleden voorgewend als belangrijk werkgever voor de regio en Lelystad in […]

Artikel 36 vragen over kosten Veiligheidsregio/brandweer

De fractie van Leefbaar Zeewolde heeft in november Artikel 36 vragen gesteld over de toenemende kosten die voor de brandweer betaald moeten gaan worden. Onze brandweer is onderdeel van de Veiligheidsregio Flevoland waarin hulpverlenende diensten zijn samengebracht. Lees hier de vragen en de beantwoording waaruit blijkt dat wij als gemeente sinds de regionalisering in 2009 […]

Toekomst visie Zeewolde 2040 aan de gemeenteraad gepresenteerd

Op 4 December jl. werd in The Lux de “Toekomstvisie Zeewolde 2040” aan de gemeenteraad gepresenteerd. Met een uitgebreide inventarisatie en enquête die in april tijdens de woonmanifestatie begon, is dit visiedocument wat inwoners van Zeewolde in de toekomst 2040 van hun dorp verwachten. Burgemeester GerritJan Gorter nam als voorzitter van de gemeenteraad de Toekomstvisie […]

Leefbaar Zeewolde blijft strijden tegen aantasting natuur rond het dorp Zeewolde

Staatsbosbeheer is platzak en daarom op zoek naar geld. Een open gedeelte in het bos langs de Groenewoudseweg is volgens Staatsbosbeheer natuur van mindere kwaliteit en kan daarom worden gebruikt voor de realisatie van een zonnepark met 28.000 zonnepanelen op 7,5 Hectare grond. Dat is op zichzelf al heel bijzonder want ook een open plek in […]

Leefbaar Zeewolde ageert tegen zonnepanelen in het Horsterwold

Tijdens de commissievergadering van donderdag 31 oktober maakte Leefbaar Zeewolde duidelijk dat ze niets ziet in de plannen om 7 ha zonnepanelen neer te zetten in het bos nabij de rotonde Spiekweg-Kruisboog langs de Groenewoudseweg. Het plangebied is gelegen aan de noordrand van het Horsterwold tegen de wijk Horsterveld Noord. Ben Sonneveld, fractievoorzitter Leefbaar Zeewolde hierover: “Mensen […]

‘Eerste plogging event in Zeewolde vraagt naar meer’

  ‘Zeewolde Zonder Zwerfafval’ bleek een aansprekende motivatie voor ongeveer 45 deelnemers aan het eerste plogging event in ons dorp. Leefbaar Zeewolde, de organisator van het event is tevreden en denkt aan een vervolg.  Zaterdag 28 september werd ’s ochtends door de Leefbaren een tent ingericht nabij de oversteekplaats van de Albert Heijn. Hier kregen […]