De verkiezingsmarkt

Zaterdag 25 februari heeft de grote verkiezingsmarkt van Zeewolde plaatsgevonden op het Kerkplein. Gelukkig scheen de zon de hele dag maar wat was het bitter koud! Zeven partijen waren aanwezig, alleen ONS Zeewolde ontbrak. Hart van de acties van Leefbaar Zeewolde was de Paardentram, voor Leefbaar Zeewolde symbool voor een samenleving met een dorps karakter, […]

Winnie Prins wint jury-prijs

De inmiddels traditionele wisseltrofee voor de meest duidelijke deelnemer aan het Meermindebat afgelopen vrijdagavond werd uitgereikt aan Winnie Prins, lijsttrekker van Leefbaar Zeewolde. Deze prijs, vier jaar in het bezit geweest van Peter Drenth (CDA), werd met gepaste trots en plezier aangenomen door Winnie. De struisvogel zal haar in de komende jaren er steeds weer aan herinneren […]

Zeewolder politici bieden handtekeningen aan in Den Haag

Zeewolde ageert tegen vliegroutes  van een onzer verslaggevers (bron: Stentor) 22 FEBRUARI 2006 – ZEEWOLDE – Zeewolde ageerde gisteren in Den Haag tegen vliegroutes boven het dorp. Waarnemend voorzitter van de commissie verkeer en waterstaat in de Tweede Kamer, de CDA-er Haverkamp, kreeg. 4340 handtekeningen tegen vliegroutes van een delegatie van Zeewoldse politici en burgers. […]

Leefbaar Zeewolde op TV Omroep Flevoland

Winnie Prins en Michiel Schouten, duo-lijsttrekkers van Leefbaar Zeewolde, presenteren zich op Omroep Flevoland in een tweetal korte TV-spots.  

Leefbaar Zeewolde presenteert leefbaarheidsonderzoek senioren

Donderdag 23 februari a.s. om 14.30 uur in Open Haven. In opdracht van onze fractie hebben studenten van de Hogeschool Windesheim in de periode van november 2005 tot januari 2006 een leefbaarheidsonderzoek onder de seniorenbevolking van Zeewolde uitgevoerd. Doel van het onderzoek was de knelpunten voor deze groep inwoners te inventariseren en het ouderenbeleid van […]

Inspraakavond Startnotitie Toekomst Lelystad Airport

Inspraakreactie Ben Sonneveld op de ‘Startnotitie Toekomst Lelystad Airport’. 2 februari, 2006. Mevrouw de Voorzitter In mijn inspraakreactie wil ik een aantal punten naar voren brengen die volgens mij bepalend zijn voor de kwaliteit van de Startnotitie of beter gezegd het ontbreken daarvan. Laten we even bij het begin beginnen. De startnotitie wordt geacht om […]

Actiedag tegen de vliegroute over Zeewolde

Vandaag, 28 januari, heeft de gecombineerde actie tegen de voorgenomen vliegroute over het centrum van Zeewolde plaatsgevonden. Van ’s morgens 10.00 tot 15.00 zijn een groot aantal vrijwilligers zeer actief geweest met het verkrijgen van handtekeningen van het winkelend publiek. Rond 15.00 uur waren bijna 3.000 handtekeningen verzameld. Het algemene beeld was dat het overgrote deel […]

Uitbreiding Lelystad Airport bedreigt de leefbaarheid van Zeewolde

Toekomstige ontwikkelingen rondom de uitbreiding van Lelystad Airport vormen een serieuze bedreiging voor de kwaliteit van het leefmilieu in ons dorp. In tegenstelling tot eerdere plannen bleek afgelopen woensdagavond tijdens een presentatie van Lelystad Airport dat de geplande vliegroutes dwars over ons dorp zullen lopen. Bovendien nemen deze vliegroutes over Zeewolde een groot deel (ong. […]

De bestemming van het G-gebied

In de raadsvergadering van 24 november j.l. heeft Leefbaar Zeewolde aangekondigd dat de partij volgend jaar met een initiatiefvoorstel zal komen voor de bestemming van het veelbesproken G-gebied. Dit bosgebied – bij de manege en begraafplaats –  heeft nog geen definitieve bestemming waardoor elk jaar een zogenaamd voorbereidingsbesluit moet worden genomen om ongewenste ontwikkelingen tegen […]