Leefbaar Zeewolde stelt ex. Artikel 36 vragen over geluidsoverlast A28

Zeewolde, maandag 15 december 2014 Geacht college, De…

Leefbaar Zeewolde stelt Artikel 36 vragen over inzetbaarheid Politie-eenheid Zeewolde

Geacht college, In de Telegraaf van 14 november 2014 stond…

Leefbaar Zeewolde stelt artikel 36 vragen over locatie carbidschieten

Leefbaar Zeewolde heeft ex artikel 36 vragen gesteld over…

College beantwoord schriftelijke vragen Zeewolde Liberaal en D66

Ieder gemeenteraadslid heeft het recht schriftelijke vragen (ex…

Artikel 36 vragen over aanval op voormalig wethouder Michiel Schouten

Wethouder Jos Debreczeny maakt zich schuldig aan het ongenuanceerd…

Vragen aan college over toestand Vogelweg

Onderstaand artikel 36 vragen van de fractie van Leefbaar Zeewolde…

Vragen aan college over plaatsing UMTS antenne in klokkentoren

Onderstaand artikel 36 vragen van de fractie van Leefbaar Zeewolde…

Vragen over onrustige jaarwisseling

De onderstaande vragen zijn door de fractie gesteld aan het college: Geacht…