Geen geld van Algemene Uitkering naar Veiligheidsregio Flevoland

Leefbaar Zeewolde vindt het ontoelaatbaar dat de Veiligheidsregio…

Wethouder Rein Zijlstra content met de Infographic Begroting 2018

Met gepaste trots heeft Leefbaar Zeewolde wethouder financiën…

Scenario’s voor ombuigingen vanaf 2017

Dit belangrijke onderwerp kwam in de gemeenteraad van 26 maart…

Toeristenbelasting en symboolpolitiek

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 30 oktober was de Programmabegroting…

Visie van Leefbaar Zeewolde op verhogen van de OZB met inflatiecorrectie

De OZB is een belangrijke directe inkomstenbron van gemeentes…

Onderzoeksrapport precario in raad besproken

Na een week van uitstel is op 5 november jl. het feitenonderzoek,…

Zeewolde flink in de rode cijfers

Wat in de Voorjaarsnota al zichtbaar werd is nu werkelijkheid…