Artikel 36 vragen over cluster datacenters A6 / A27

Omroep Flevoland publiceerde op 08 april jl. een bericht met de kop “plannen voor cluster datacenters langs snelweg A6 / A27”. Er zijn plannen voor een cluster datacenters van maximaal 150 hectare groot vlakbij Almere. Daarvoor is een stuk land in beeld langs de snelwegen A6 en A27. Het gaat om grond van de Gemeente […]

Nachtvluchten vliegen overdag… Is de provincie de weg kwijt?

Op Omroep Flevoland verscheen onlangs het bericht dat volgens de provincie Flevoland de opening van Lelystad Airport een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van de ‘hinder door nachtvluchten op Schiphol’. Zij reageert hiermee op het voorstel om op Schiphol geen nachtvluchten tussen 23:00 uur en 06:00 uur te laten plaatsvinden of deze in […]

Vragen en antwoorden over het datacenter

Leefbaar Zeewolde heeft 36 artikel 36 vragen aan het gemeentebestuur gestuurd. Met de antwoorden wil Leefbaar Zeewolde haar oordeel gaan vormen over de komst van het datacenter. De vragen zijn een compilatie van eigen vragen en vragen van inwoners die de fractie hebben benaderd. Met het openbaar maken van de vragen en de antwoorden hoopt […]

Keuze woningbouwlocatie voor behoud bosrijke omgeving

  De gemeenteraad van Zeewolde maakt zich op om voor de toekomst te gaan bepalen waar gebouwd kan gaan worden als de Polderwijk voltooid is. Hiervoor is de gemeenteraad in een aantal sessies de afgelopen maanden voorbereid met informatie over verschillende opties. In de afgelopen BRS commissievergadering hebben de politieke partijen in de raad gesproken […]

Leefbaar Zeewolde reactie op onderzoeksrapport BING

In een extra raadsvergadering op 4 februari jl. heeft Leefbaar Zeewolde gereageerd op het onderzoeksrapport BING welke in opdracht van de gemeenteraad gemaakt is. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag is gesteld: “Heeft zich een integriteitsprobleem voorgedaan bij de planvorming en besluitvorming over het zonnepark aan de Groenewoudseweg bij de gemeente en direct betrokken partijen?” Ter […]

Laat van u horen!

In opdracht van Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie Zeewolde wordt een onderzoek gedaan naar de leefbaarheid voor zestig plus inwoners die niet meer in het arbeidsproces actief zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Een belangrijk element in het onderzoek is een enquête waarin we willen horen hoe u […]

Provincie reageert op essay van Leefbaar Zeewolde over Datacenter

Leefbaar Zeewolde reageert terug. In het essay “De achilleshiel van het Datacenter” stelt Leefbaar Zeewolde dat de komst van het Datacenter niet de opmaat moet zijn tot een wildgroei aan windmolens en zonnevelden in het dorp die klimaatneutraliteit van ons dorp moeten borgen. Het essay van fractievoorzitter Ben Sonneveld toont aan dat de komst van […]

Art ex 36 vragen. “Politiehondenoefening met vuurwerk”.

Geacht college, In de Zeewolde Actueel van week 49 is op de Gemeentepagina een zeer korte “bekendmaking” te vinden: Burgermeester en wethouders maken bekend dat er een politiehondenoefening met vuurwerk plaatsvindt op: Datum : 15 en 17 december 2020 Tijdstip: 09.00 uur tot 16.30 uur Locatie: bij Dasselaarweg 41 Zeewolde wordt de afgelopen maanden geteisterd […]