Handen uit de mouwen bij LOZ

Handen uit de mouwen voor NL doet bij de Lokale Omroep Zeewolde

ChristenUnie en Leefbaar Zeewolde stellen vragen over effecten stikstofdepositie Lelystad Airport op gemeente Zeewolde.

Heeft gebruik van stikstof ruimte door Lelystad Airport effect op Zeewolde..

36 Vragen en antwoorden over het datacenter

Op 22 april jl. heeft het college van B&W de 36 vragen beantwoord. U kunt de antwoorden hier lezen: 20210319 LZ Vragen over het Datacenter_A ————————– Leefbaar Zeewolde heeft 36 artikel 36 vragen aan het gemeentebestuur gestuurd. Met de antwoorden wil Leefbaar Zeewolde haar oordeel gaan vormen over de komst van het datacenter. De vragen […]

Artikel 36 vragen en antwoorden over cluster datacenters A6 / A27

Op 22 april jl. heeft het college van B&W de artikel 36 vragen beantwoord. U kunt de antwoorden hier lezen: 20210412 LZ Cluster datacenters A6 A27_A Tevens heeft het college van B&W een Raadsinformatiebrief meegestuurd over de Datacenterstrategie MRA (MetropoolRegio Amsterdam) in relatie tot de ontwikkelingen in het gebied Oosterwold. U kunt de brief hier […]

Nachtvluchten vliegen overdag… Is de provincie de weg kwijt?

Hoe provincie en gemeente Lelystad elk argument aangrijpen om onzalig plan van Lelystad Airport door te zetten. Nu met deze vage reden.

Keuze woningbouwlocatie voor behoud bosrijke omgeving

  De gemeenteraad van Zeewolde maakt zich op om voor de toekomst te gaan bepalen waar gebouwd kan gaan worden als de Polderwijk voltooid is. Hiervoor is de gemeenteraad in een aantal sessies de afgelopen maanden voorbereid met informatie over verschillende opties. In de afgelopen BRS commissievergadering hebben de politieke partijen in de raad gesproken […]

Leefbaar Zeewolde reactie op onderzoeksrapport BING

In een extra raadsvergadering op 4 februari jl. heeft Leefbaar Zeewolde gereageerd op het onderzoeksrapport BING welke in opdracht van de gemeenteraad gemaakt is. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag is gesteld: “Heeft zich een integriteitsprobleem voorgedaan bij de planvorming en besluitvorming over het zonnepark aan de Groenewoudseweg bij de gemeente en direct betrokken partijen?” Ter […]