De MER over Lelystad airport is uit!

De Milieu Effecten Rapportage (MER) over de uitbreiding van Lelystad…

Alarmbellen aan. Vliegroutes Lelystad Airport bedreigen leefbaarheid Zeewolde!

Vliegtuigen uit de richting Almere die landen op Lelystad…

Vragen over vliegroutes over de Oostvaardersplassen

De fractie van Leefbaar Zeewolde stelt de volgende vragen aan…

Vragen aan college over Lelystad Airport

Geacht college, Op donderdag 15 januari jl. meldde dhr. L.…

Leefbaar Zeewolde steunt StEM: Houd Zeewolde Vliegtuigvrij

Nu de rechter in oktober 2007 eerder gevoerde procedures voor…

Zeewolder politici bieden handtekeningen aan in Den Haag

Zeewolde ageert tegen vliegroutes  van een onzer verslaggevers…

Inspraakavond Startnotitie Toekomst Lelystad Airport

Inspraakreactie Ben Sonneveld op de 'Startnotitie Toekomst Lelystad…

Actiedag tegen de vliegroute over Zeewolde

Vandaag, 28 januari, heeft de gecombineerde actie tegen de voorgenomen…

Uitbreiding Lelystad Airport bedreigt de leefbaarheid van Zeewolde

Toekomstige ontwikkelingen rondom de uitbreiding van Lelystad…